Sidst opdateret 24 marts 2018

 

Almindelige forretningsbetingelser

- det har PuchKlub.dk selvføgelig også...

 

PuchKlub.dk ER en VIRKSOMHED - og IKKE en almindelig KLUB, da vi dækker HELE Danmark.

 

Det giver ALLE en STOR mulighed for, at finde ALLE (næsten) oplysninger om ALLE PUCH - og TOMOS- knallerter på hjemmesiden!

 

PuchKlub.dk har MANGE ting - og mange fordele for vore medlemmer, at byde på - SPECIELT fordi det IKKE er en almindelig KLUB!!

 

MEN - Vi ANBEFALER ALLIGEVEL kommende / interesserede medlemmer - på det KRAFTIGSTE, at læse vores betingelser for et medlemskab, før du melder dig ind i PuchKlub.dk!

 

PuchKlub.dk ER IKKE en forening!

Det er en ganske almindelig FORRETNING, der er startet som 'KLUB' i 2006 med navnet: PuchKlub.dk - med fælles interesse for, at holde vores FÆLLES PUCH-kulturarv i hævd - og i fælleskab prøve, at passe GODT på de tilbageværende PUCH-knallerter rundt omkring i hele Danmark.

 

Intentionen / Idéen med PuchKlub.dk har siden starten i 2006 været - og er stadivæk i 2017, at give DIG som 'medlem / Bruger' af PuchKlub.dk nogle GODE muligheder for, at få en MASSE pris-mæssige fordele gennem dit medlemskab i PuchKlub.dk!

 

MEN - - -! VIGTIGT!

 

Begge parter har forpligtelser og retningslinier, så tvist undgås.

 

Er du i tvivl om et eller flere af nedenstående punkter - eller, hvis du mener, at vi har overset noget, så er du MEGET velkommen til at kontakte os!

 

Kør forsigtigt i trafikken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der skal IKKE være skæve linier i PuchKlub.dk

Med lidt omtanke og respekt klares
de

fleste tvister FØR de bliver til problemer!

  

Herunder finder du PuchKlub.dk's forpligtelse overfor dig som bruger / medlem i PuchKlub.dk - du finder også dine forpligtelser / retningsliner overfor PuchKlub.dk

 

 • Du er én af entusiasterne og du er med i fælleskabet - vi vil derfor gøre ALT hvad vi kan for, at give dig direkte og professionelle svar på eventuelle spørgsmål vedr. Puch knallerter - såfremt det står i PuchKlub.dks magt at svare dig!
 • Som medlem kan du annoncere så meget du vil i PuchShop, når det annoncerede har relevans i forhold til veterankøretøjer - LÆS PUNKTET *** FORBEHOLD ***

 • Vi holder dig ajour med nyheder og nye tiltag i PuchKlub.dk via e-mail
 • PuchKlub.dk tillader sig, såfremt det viser sig nødvendigt, at begrænse annoncering, så sitet ikke bliver en 'markedsplads' for alle
 • Du får adgang til de specielle PUCH-Links og kontakter, som vi i PuchKlub.dk er bevidste om via sitet eller du kan få dem oplyst pr. e-mail eller tlf.
 • PuchKlub.dk forsøger konstant, at forhandle sig til specielle priser for vore brugere på ALT, hvad PuchKlub.dk tilbydes af rabatter for brugerne. Som eksempel er her nævnt: Forsikring, sandblæsning, maling, restaurering, renovering af f.eks. cylindre, stempler, hovedreparation af motorer, bøger osv. osv.
  - simpelthen Alt hvad vi KAN opnå af "gode aftaler", der kan komme PuchKlub.dks brugere tilgode - men vi garanterer ikke, og forbeholder os ret til at aftalerne kan ændres uden varsel.
 • Du får altid de gode tilbud på reservedele til Puch knallerter før ikke-medlemmer. Det kommer pr. mail, såfremt du har tilmeldt dig denne service. Dette til- eller frameldes på din personlige 'Login-side'
 • PuchKlub medlemmer forpligter sig, overfor PuchKlub.dk og over for andre medlemmer til, at følge nedenstående retningsliner og regler for medlemskab af PuchKlub Danmark.
   
 • Alle medlemmer forpligter sig til, at føre et pænt sprog medlemmerne imellem og, at respektere andre medlemmers meninger og holdinger! Fornærmende, stødende og nedværdigende kommentarer hører til i børnehaven og accepteres ikke i PuchDebatten / PuchForum. Dette gælder både i skrift og tale!

 • At PuchKlub.dk til en hver tid har ret til at ændre priser og betingelser for medlemskabet
  Evt. prisstigning for kontingentet varsles dog mindst 3. mdr. før evt. prisstigning træder i kraft og annonceres dels på hjemmesidens forside og via ekstra udsendelse af nyhedsbrev pr. e-mail. Evt. prisstigning for et medlemskab kan ikke virke med tilbagevirkende kraft.

 • At betale kr. 300,00 pr. år incl. moms for et medlemskab - prissat pr. 1. April 2021
 • Forlængelse kr. 250,00 pr. år incl. moms for forlængelse - prissat pr. 1. April 2021
 
 • At betale sit kontingent til tiden og altid 12 mdr. forud
 
 • Opsigelse af et medlemskab sker automatisk, såfremt du ikke reagerer på de automatisk fremsendte restansce-mails.

 

 • Overskrides fristen indvilges i, at alle relevante informationer fra og om det pågældende medlem fjernes uden varsel. Eventuelle data der herved går tabt bliver ikke erstattet af PuchKlub.dk

 

 • Dette gælder også eventuelle e-mail-adresser og dermed post, som måtte ligge i medlemmets postkasse.

       

 • Der udbetales ikke 'resterende' medlemskab ved utidig udmeldelse - uanset årsagen til udmeldelsen.

 • Materialer - tekst og billeder med videre, der findes på www.puchklub.dk må UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER kopieres og anvendes andre steder end dem, der SKRIFTLIGT er indgået aftale om med PuchKlub.dk

 • PuchKlub.dk har af den tidligere PUCH-importør Torben Andersen fået tilladelse til, at anvende alle PUCH-materialer www.puchklub.dk og på alle tryksager. Herunder også direkte kopier af de tidligere udgivne trykte materialer fra PUCH i Danmark - tekster, billeder, plakater, brochurer, plastik-poser, bannere, skilte, nøgleringe osv. osv.


 • MEGET VIGTIGT!!!           *** FORBEHOLD ***
  Medlemmet accepterer uden forbehold, at det på ingen måder er tilladt, at sælge, bytte eller på anden måde at formidle tyvekoster, våben, medicin, stoffer, porno, børneporno eller andre tvivlsomme og uhensigtsmæssige effekter gennem PuchKlub.dk og, at PuchKlub.dk på intet tidspunkt kan stilles til ansvar, såfremt der handles eller er handlet med effekter af nogen art, der på en eller anden måde er i strid med den til enhver tid gældende danske lovgivning.

  Ved omgåelse af retningslinierne i dette punkt, forbeholder PuchKlub.dk sig retten til PROMPTE OG UDEN YDERLIGERE VARSEL, at politianmelde vedkommende! PuchKlub.dk udleverer UDEN VARSEL alle relevante oplysninger til pågældende og rette myndighed!

 

 • Overholdes ovenstående almindelige og selvfølgelige forretningsbetingelser og retningslinier ikke af PuchKlub.dk, så forpligter PuchKlub.dk sig hermed til, at tilbagebetale det sidste års indbetalte medlemskontingent.
 • Overholdes ovenstående almindelige og selvfølgelige forretningsbetingelser og retningslinier ikke af et medlem, så kan PuchKlub.dk ekskludere et medlem på ubestemt tid!
 • PuchKlub.dk kan endnu ikke forveksles med en klub eller forening i almindelig forstand, hvor der er bestyrelse og en årlig generalforsamling. Navnet PuchKlub.dk er opstået i forbindelse med PUCH knallertens navn for genkendelighedens skyld og KLUB, at de BETALENDE BRUGERNE har et 'samlested' for alle PUCH-knallert interesserede.

 

 • PuchKlub.dk v/DSCG ApS
  For at have et konkret, synligt og lovmæssigt korrekt regnskab har vi valgt, at drive PuchKlub.dk som en afdeling under virksomheden DSCG ApS.

 

 • PuchKlub.dk v/DSCG ApS, betaler den, i henhold til den danske lovgivning, lovpligtige moms og skat.

 

 • Hvert års regnskab fra PuchKlub.dks start i 2006 er godkendt af både revisor og SKAT.
 • Brugere benævnes hyppigst og for nemheds skyld, som medlemmer i forskellige sammenhænge.
 • Formålet med PuchKlub.dk er at medvirke til at vedligeholde og sikre de gamle knallerters beståen, samt vedligeholde og udbygge et stærkt netværk mellem 'Puch-folket verden over'. PuchKlub.dk arbejder for at sikre vores fælles kulturarv, nemlig den helt specielle knallertkultur der var i 70'erne og 80'erne.
 • Alle til PuchKlub.dk indsendte tekster og billeder kan frit anvendes af PuchKlub.dk i markedsføringsøjemed og betragtes, som PuchKlub.dks ejendom, med mindre andet skriftligt er aftalt.
DIN ACCEPT AF OVENSTÅENDE ER VIGTIG FØR DU MELDER DIG IND SOM BRUGER I PUCHKLUB.DK

Jeg har læst og forstået PuchKlub.dk's almindelige forretningsbestemmelser og retningslinier; og vil accepterer ALT ovenstående betingelser / retningslinier!

Jeg ønsker at være medlem/bruger i PuchKlub.dk

tilbage til siden med tilmeldingsformularen
 

PuchKlub.dk

 

Login Sitemap - oversigt over tilgængelige sider  Udskriv