Svar på spørgsmål om brugt importerede Puch knallerter:

 
 

1. Må de overhovedet importeres:

Indtil 1. maj 1977 skulle alle knallerter være TU-M-godkendte. Denne godkendelse omfattede kun motoren med tilbehør. TUM godkendelsesnummeret var præget ind i motor (cylinder). Efter 01.05.77 skulle knallerter standardtypegodkendes. En standardtypegodkendelse omfatter hele knallerten. Begge disse godkendelser er national, og udelukker derfor import af gamle knallerter, hvis de skal anvendes på færdselslovens område. (Det er dog muligt, at de kan godkendes som motorcykler). Det er først med den EF-typegodkendte knallert, at det evt. er muligt at få en importeret knallert godkendt. De første EF-typegodkendte knallerter kom skønsmæssig i slutningen af 90´serne.

 
2. Må de have fire gear:

TU-M-godkendte knallerter må kun være forsynet med det antal gear der fremgår af godkendelsen . fx omhandler TUM 110 kun 2 og 3 gears knallerter.

 
3. Vejer de for meget ifølge lov af 1980, som kun siger 60 kg. (2 gear):

Knallerter der er standardtypegodkendt i perioden 01.05.77 til 13.08.96 må kun have to gear. (jf. vejledning om syn af køretøjer 7.03.042)

 
4. Skal de typegodkendes:

Efter 01.04 04 skal alle knallerter være EF-typegodkendt. Før 01.04.04 kunne knallerter også EF-typegodkendes. Disse knallerter har et 17-tegns stelnummer og en mærkeplade med EF-typegodkendelsesnummer, og kan godkendes mod fornøden dokumentation for registrering/ibrugtagen.

 
5. Er der kommet en ny knallertlov:
I dag er knallerter omhandlet af Synsbekendtgørelsen bkg. nr. 762. af 08.07.04
 
Brugt importerede knallerter som ikke opfylder betingelserne for godkendelse som knallert kan evt. omklassificeres til motorcykel. Dette foretages ved en konkret ansøgning til Trafikstyrelsen (Tidligere Færdselsstyrelsen)
 
 
7.03.042 Lille knallert

Knallerter, der er standardtypegodkendt i perioden 01.05.77 til 13.08.96 må kun

have to gear (geartrin). Gearkassen må ikke være konstrueret og beregnet til et

større antal gear. Transmissionen kan dog være trinløs

 
2.01.040 Knallert

(1) Knallert skal være forsynet med fabrikationsplade i overensstemmelse med EFdirektiv

93/34/EØF som ændret ved direktiv 1999/25/EF.

Før 01.04.04: Gælder kun for lille knallert, der er forsynet med 17-tegns stelnummer.

 
2.01.042 Lille knallert

(1) Fabrikationspladen skal indeholde nummeret på køretøjets EF-typegodkendelse

(eX XXX) eller standardtypegodkendelse (DK-K-XXX).

Før 01.04.04: Gælder kun for knallert, der er forsynet med 17-tegns stelnummer.

På anden knallert skal desuden i stellet være indpræget nummeret

på køretøjets standardtypegodkendelse (DK-K-XXX), og

det i standardtypegodkendelsen fastsatte motortypenummer

(DK-M-XXX) skal være indpræget eller indstøbt i motoren.

 
Før 01.05.77: For knallert, der er godkendt inden denne dato ('TUM'-mærket),

gælder: 

- Motoren skal være forsynet med det i motortypegodkendelsen

fastsatte godkendelsesnummer (TUM XXX).

- Vare- og invalideknallerts stel skal være forsynet med det i

standardtypegodkendelsen (godkendelseserklæringen)

fastsatte godkendelsesnummer.

 
Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede
 
Med venlig hilsen

Mogens Holck

Bilinspektør

Rigspolitiet

Færdselsafdelingen i Haderslev

Gammelting 5

6100 Haderslev

Mobil: 72 58 42 21

Login Sitemap - oversigt over tilgængelige sider  Udskriv